ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน สินค้า

รายชื่อผู้เข้าอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงหนอนแม่โจ้วันที่ 26,27,30 มิ.ย. 60 : ที่นี้รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน วันที่ 1 ก.ค. 60 : ที่นี้

เปิดอบรมเพิ่มเติม

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์”
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


รอบวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน

เลื่อนการอบรม

ประกาศเลื่อนการอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์” ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็น วันที่ 30 มิ.ย.60 (สำหรับกลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/t0jdIAncWlbWrpP12

เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : 
http://www.maejonaturalfarming.org/…/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%…

ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 16 มิ.ย. 60

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : รายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนหนอน 16 มิ.ย.60.pdf

*มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)

เปิดอบรม

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์”
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
รอบวันที่ 16 พฤษภาคน 2560 (กลุ่มเกษตรกร บุคคลทั่วไป )
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/PIOTovyO3lYMqVGb2
 เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 18 มิถุนายน 2560 (กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/dVecDdeccnDePbYo2
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/JaDH5IagXyGIb4Xy2
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ