ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน สินค้า

ประกาศผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560
ตำแหน่ง : ธุรการ
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,053-873729

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อ ปฏิบัติงานธุรการ

สถานที่สอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ห้องสอบ SE113 ชั้น1 ตึกภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 

สอบข้อเขียน เวลา 14.00-15.00 น. (1 ชั่วโมง)
แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ จำนวน 5 หน้า 
(ผู้เข้าสอบกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง)
สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทีนี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)

ประกาศวันสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ.2560

ตำแหน่ง : 1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)
            
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 
สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ.2560

ตำแหน่ง :1.ลูกจ้างรายวันฝ่ายผลิต (จำนวน 3 อัตรา)
            2.แม่บ้านฝ่ายผลิต (จำนวน 1 อัตรา)
             
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 
สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ