ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน สินค้า

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนวันที่ 31 พฤษภาคม,วันที่ 12และ17 มิถุนายน 2560 
สามารถเช็ครายชื่อได้ตามีลิงค์นี้ได้เลยนะครับ >> คลิกที่นี้

และสามารถดาว์นโหลดเอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ ได้ที่ >>
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560>> ทีนี่
วันที่ 12 มิถุนายน 2560>> ทีนี่
วันที่ 17 มิถุนายน 2560>> ทีนี่

มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)
*หมายเหตุ : ระบบจะอัพเดทรายชื่อทุก 16.00 น. ของทุกวัน

รับสมัครแม่บ้านด่วน!!

ตำแหน่ง : รับสมัครแม่บ้านด่วน (จำนวน 1 อัตรา)
  คุณสมบัติทั่วไป
  - เพศ หญิง
  - ระดับการศึกษาไม่จากัด
  - อายุ 25 -45 ปี
  - มีประสบการณ์การทางานและความอดทนสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                         
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,084-4888305
สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่

เปิดอบรม

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
รอบวันที่ 31 พฤษภาคน 2560 (กลุ่มศิษย์เก่าและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/Ta9OTt9hbMR8utgp1

รอบวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/YiJshPkM2Kkb9Utg2

รอบวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/1YaMLhjCkIkZwAsh2


การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ท่านจะได้รับชุดเลี้ยงกะละมังพร้อมสายพันธุ์ไส้เดือน 1 ชุด หนังสือไส้เดือนดิน 1 เล่มพร้อมทั้งอาหารและเบรค 2 มื้อ 
ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สามารถเช็ครายชื่อได้ตามีลิงค์นี้ได้เลยนะครับ >> คลิกที่นี้

และสามารถดาว์นโหลดเอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ ได้ที่ >> ทีนี่

มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)

ประกาศ

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ท่านจะได้รับชุดเลี้ยงกะละมังพร้อมสายพันธุ์ไส้เดือน 1 ชุด หนังสือไส้เดือนดิน 1 เล่มพร้อมทั้งอาหารและเบรค 2 มื้อ
ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9
หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/g4VJ1KiFqJe5PnT13

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ