ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน สินค้า

เปิดอบรม(ฟรี)

โครงการการฝึกอบรม
เรื่อง “ เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ”
ใน วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมนรสิงห์(ชั้น2) ตึกวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัน 200 ท่าน)
>>ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการอบรม<<
 
สนใจสมารถสมัครได้ที่ : 053-873728, 081 – 9802250 (ในเวลาราชการ)
 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) หลังบ้าน และทางการค้า 
และ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
LINK GOOGLE MAP : https://goo.gl/maps/oRrtsAVNVqu

สอบถามรายละเอียด โทร 053-873728, 081 – 9802250

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) หลังบ้าน และทางการค้า 
และ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
คลิ๊กที่นี้เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

*** สอบถามรายละเอียด โทร 053-873728, 053-873729 ***

เปิดอบรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) หลังบ้าน และทางการค้า 
ดูรายละเอียด วันที่ 29 ตุลาคม 2559 

และ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เปิดอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ดูรายละเอียด วันที่ 30 ตุลาคม 2559 

 

*** สอบถามรายละเอียด โทร 053-873728, 053-873729 ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับฟังเสวนา

สามารถเช็ครายชื่อได้ตามีลิงค์นี้ได้เลยนะครับ >> คลิกที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

ฝึกอบรม

อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนให้แก่คณะผู้สนใจจำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิตส์(ชั้น5) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

ฝึกอบรม

อบรมการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) หลังบ้าน ทางการค้าให้แก่คณะผู้สนใจจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิตส์(ชั้น5) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิโครงการหลวงโดยกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินเดินทางเข้าพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนำปลาที่ตายจากอากาศเปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นกระทันหัน ทำให้ปลาตายหมดทั้งบ่อในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2558 ตามที่เป็นข่าวทางทีวีและทางหน้าหนังสือพิมพ์และทางมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะใช้แนวทางการกำจัดปลาตายจำนวนมากกว่า3000 กก.ด้วยเทคนิค 3 รูปแบบคือ1. นำไปให้ไส้เดือนดินกินขยะ 2.หมักกับกากน้ำตาลด้วยเทคนิคเกษตรธรรมชาติ  3.นำไปเลี้ยงเลี้ยงตัวหนอนเทวดา

ทีม ECHO มาฟังบรรยายและดูงาน

ทีม ECHO มาฟังบรรยายและดูงาน โรงงานปุ๋ยอินทรีย์มาตราฐานIFORM และ การเลี้ยงไส้เดือนดิน บรรยายโดยรศ.ดร.อานัฐ  ตันโช

คณะจากสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร(สวก).มาดูงาน

คณะจากสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร(สวก).มาดูโรงเลี้ยงไส้เดือนดินและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มาตราฐาน IFORM  บนฟาร์ม 907 ไร่ บรรยายโดยนางสาวสุลีรัก อารักษณ์ธรรม และนายไพบูลย์ โพธิ์ทอง

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ